מהו שיק דחוי?

שיק דחוי
שיקים אשר תאריך הפדיון שלהם איננו מיידי נקראים שיקים דחויים. תשלום באמצעות שיק דחוי נועד להגן על המשלם עד אשר מקבל הוא את השירות או הסחורה אשר בעבורם שילם.
כאשר מדובר בשירות לקוי או סחורה פגומה, רשאי בעל השיק לבטל את ההמחאה בטרם הגיע מועד פירעונה, כל עוד השיק לא הגיע לידי צד ג' שהינו אוחז כשורה – כי אז כאמור, יהיה על מושך השיק לשלמו, על אף העובדה שהסחורה לא סופקה.